FÀILTE GUN SGOIL AGAINN

A’ co-obrachadh gus àrainneachd ionnsachaidh shona, dhòchasach agus chuimsichte a chruthachadh dha na h-uile.

Sgoil

Faigh a-mach mun sgoil againn is mu sgrìobhainnean fiosrachaidh, poileasaidhean, fuirmean tagraidh is modhan.

Leugh tuilleadh

Sgoilear

Tha na duilleagan sin dha clann na sgoile gus an tèid iad an sàs ann an stiùireadh, cruthachadh is àrdachadh susbaint air-loidhne.

Leugh tuilleadh

Pàrantan

Tha Comhairle nam Pàrant a’ toirt taic dhan sgoil le iomadh nì. Tha i a’ tabhann ceangal cudromach eadar pàrantan is an sgoil.

Leugh tuilleadh

Gailearaidh

Tadhal air a’ ghailearaidh againn gus faicinn càit a bheil sinn, tachartasan sam bith agus na tha sinn a’ dèanamh san sgoil.

Leugh tuilleadh